מהמערכת הזאת ניתן לבדוק דואר אלקטרוני
POP על כל שרת
פשוט, הקלד את שם המשתמש
הסיסמא ושם השרת
..והיכנס למערכת
:שם משתמש
:סיסמא
:שרת דואר